บรรจุภัณฑ์
บริการจัดทำบรรจุภัณฑ์ประเภทลังไม้ และการรมควันลังไม้ และออกใบรับรองบรรจุภัณฑ์สำหรับบางประเทศที่มีกฎการนำเข้าประเภทต่างๆ
บริการบรรจุหีบห่อ และขนย้าย
โรงงาน
สินค้าหัตถกรรม
เฟอร์นิเจอร์
เครื่องจักร
อุปกรณ์สำนักงาน
Packing Services
We specialize in safe-packing fragile and valuable items such as antiques, artworks, electronics, crystal and porcelain. Rest-assured that your goods will be efficiently packed and arrive intact in the shortest possible time.
PACKING & MOVING SERVICE
Factory
Handicraft
Hoursehold
Machine
Office
 
  บริษัท แคร์รี่วัน โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด   110/80 ซ. พหลโยธิน 69/1 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  
  โทร: +66 2 972 4647 แฟ็กซ์: +66 2 972 3968   E-Mail : thana@carryones.co.th , arada@carryones.co.th , customer@carryones.co.th  
  © Copyright 2012 www.carryones.co.th Design by Smilephp.com