บริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ
1. เงื่อนไขการให้บริการ ส่งเอกสาร ระหว่างประเทศทางอากาศ
- ต้องเป็นเอกสารเท่านั้น
- น้ำหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม ถ้ามากว่าต้องจัดส่งเป็นพัสดุ
- เพื่อให้ถึงที่หมายภายในเวลาที่กำหนด กรุณากรอกที่อยู่ปลายทางให้ละเอียดและถูกต้อง และหมายเลขติดต่อผู้รับปลายทาง
2. เงื่อนไขการให้บริการ ส่งพัสดุ ระหว่างประเทศทางอากาศ
- ค่าบริการไม่รวมกับค่าภาษีนำเข้าที่ประเทศปลายทาง
- ไม่รับส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด
- พัสดุต้องถูกบรรจุอย่างเหมาะสมก่อนจัดส่ง (ทางบริษัทมีบริการ บรรจุสินค้าให้ทางลูกค้า)
- ในการส่งออกต่างประเทศทุกครั้งต้องลูกค้าจะต้องทำ INVOICE แนบด้วยทุกครั้ง (ทางบริษัทมีแบบฟอร์มให้ครับ)
- การคำนวนน้ำหนักการส่งจะคิดจากน้ำหนักจริง หรือ ปริมาตรของกล่องที่ส่ง การคำนวณปริมาตรกล่อง สามารถคำนวนได้โดยการนำด้าน กว้าง (Wide) x ยาว(Length) x สูง(Height) หน่วยเป็นเซ็นติเมตร แล้วนำมาหาร 5,000 จะได้น้ำหนักปริมาตร
ยกตัวอย่าง
กล่องมีขนาด กว้าง (50 ซม.) x ยาว (60 ซม.) x สูง (25 ซม.) เมื่อคูณกันแล้วจะได้เท่ากับ 75,000 เมื่อหาร 5,000 จะได้เท่ากับ 15 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักจริง 12 กิโลกรัม ทางบริษัทจะคำนวนค่าส่งจากน้ำหนักปริมาตร แต่ถ้าน้ำหนักจริง 20 กิโลกรัม ก็จะคิดค่าขนส่งตามน้ำหนักจริง
 
  บริษัท แคร์รี่วัน โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด   110/80 ซ. พหลโยธิน 69/1 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  
  โทร: +66 2 972 4647 แฟ็กซ์: +66 2 972 3968   E-Mail : thana@carryones.co.th , arada@carryones.co.th , customer@carryones.co.th  
  © Copyright 2012 www.carryones.co.th Design by Smilephp.com  

Fatal error: Internal zval's can't be arrays, objects or resources in Unknown on line 0